Realisatie regelkast Boymans Museum

Wij hebben de regelkast incl. regelkasttekening voor de ventilatie van diverse kluizen gerealiseerd. Zo hebben we eerst de regelkasttekening geengineerd via het programma Eplan P8. Vervolgens hebben we goedkeuring ontvangen vanuit de opdrachtgever en zijn we begonnen met het realiseren van de regelkast conform de gestelde eisen. Vervolgens is de regelkast getest en getransporteerd op locatie.

Hiervoor zijn de volgende werkzaamheden gerealiseerd:

Boymans Museum

Realisatie: 2020
Duur: 12 uur paneelbouw
Klant: Spek Engineering

Andere projecten